Πολιτική απορρήτου και cookie

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της AlfaStrakhovanie σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών Dat

a1. Γενική δήλωση.

2. Τις αρχές και τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

4. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

5. Τη χρήση των cookies.

6. Τελικές διατάξεις.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

1. General statement.

Πολιτική η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής-η πολιτική) αναπτύσσεται σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο της 27.07.2006. No. 152 фз «επί προσωπικών δεδομένων» (εφεξής: FZ-152). Η ασφαλιστική ομάδα (SG) του ομίλου συνδυάζει την εταιρεία «Alfa Strakhovanie», LLC «AlfaStrakhovanie-Life», LLC «AlfaStrakhovanie-ωμ», OOO «Medicine AlfaStrakhovanie», «Altametrics».

Συνδέονται με τις κατάλληλες συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τη διαδικασία παροχής δεδομένων. Επιπλέον, καθοδηγούνται από την παρούσα πολιτική της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην πολιτική χρησιμοποιούνται οι βασικές έννοιες: αυτοματοποι ημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τεχνολογίας υπολογιστών ·

Αποκλεισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — προσωρινή διακοπή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτός εάν απαιτείται επεξεργασία για την προδιαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) ·

πληροφοριακό σύστημα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — σύνολο βάσεων δεδομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διασφάλιση της επεξεργασίας των τεχνολογιών πληροφοριών και των τεχνικών μέσων ·

αποεξατομίκευση των προσωπικών δεδομένων — ενέργειες ως αποτέλεσμα της οποίας είναι αδύνατο να προσδιοριστεί χωρίς πρόσθετες πληροφορίες μέλη προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένα το αντικείμενο των προσωπικών δεδομένων · επεξεργασ ία προσωπικών δεδομένων — οποιαδήποτε ενέργεια (λειτουργία) ή σύνολο ενεργειών ( επιχειρήσεις) που δεσμεύονται με τη χρήση
μέσα αυτοματοποίησης ή χωρίς χρήση τέτοιων μέσων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταγραφή, συστηματοποίηση, συσσώρευση, Αποθήκευση, διευκρίνιση (ενημέρωση, αλλαγή), εκχύλιση, χρήση, μεταφορά (διανομή, χορήγηση, πρόσβαση), αποεξατομίκευση, αποκλεισμός, διαγραφή, καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·

φορέας — μια κρατική αρχή, δημοτική αρχή, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ανεξάρτητα ή μαζί με άλλα πρόσωπα που οργανώνουν και (ή) πραγματοποιούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και τον καθορισμό των σκοπών της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη σύνθεση των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς επεξεργασία, ενέργειες (πράξεις) που διαπράττονται με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ·

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα — κάθε πληροφορία που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ένα άτομο που έχει προσδιοριστεί ή είναι αναγνωρίσιμη (το υποκείμενο προσωπικό στοιχείο) ·

την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ορισμένου προσώπου ή ορισμένου κύκλου προσώ πων · διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — ενέργειες που αποσκοπούν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε αόριστο κύκλο προσώπων (διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) ή σε Γνωριμία με τα προσωπικά δεδομένα ενός απεριόριστου κύκλου προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα μέσα ενημέρωσης, τη στέγαση σε δίκτυα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών ή τη χορήγηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα με διαφορετικό τρόπο ·

διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αλλοδαπό κράτος στην αρχή αλλοδαπού κράτους, ξένης φυσικής ή ξένης νομικής οντότητας.

καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα — ενέργειες ως αποτέλεσμα της οποίας είναι αδύνατον να αποκατασταθεί το περιεχόμενο των προσωπικών δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (ή) το αποτέλεσμα των οποίων καταστρέφονται υλικοί μεταφορείς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων (συνήθως περιέχει γράμματα και αριθμούς) που μπορούν να αφήσουν οι τοποθεσίες Web στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή σελίδα.
Το cookie θα βοηθήσει αυτή ή άλλη ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τη συσκευή σας την επόμενη φορά που θα την επισκεφθείτε. Αυτή η εργασία μπορεί επίσης να μεταφέρει προειδοποιητικά σήματα Web ή άλλα παρόμοια αρχεία. Σε αυτή την πολιτική χρησιμοποιούμε τον όρο «cookies» που εφαρμόζεται σε όλα τα αρχεία που συλλέγουν πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Η Alfa Strakhovanie α.ε.β.ε. υποχρεούται να δημοσιεύει ή να παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στην πολιτική αυτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 18,1, μέρος 2. FZ-152.

2.1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Alfa Strakhovanie βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

δίκαιο και δίκαιη βάση ·

 • να περιορίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την επίτευξη συγκεκριμένων, σαφών και θεμιτών σκοπών ·
 • να εμποδίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασυμβίβαστων με τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • να εμποδίζουν τη συγχώνευση βάσεων δεδομένων που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται για τους σκοπούς που είναι ασυμβίβαστοι μεταξύ τους ·
 • να επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ανταποκρίνονται στους σκοπούς της επεξεργασίας τους ·
 • αντιστοιχία του περιεχομένου και της εμβέλειας των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τον δηλωμένο σκοπό της επεξεργασίας ·
 • να εμποδίζουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπέρμετρα σε σχέση με τους δηλωμένους σκοπούς της μεταποίησής τους ·
 • διασφάλιση της ακρίβειας, της επάρκειας και της καταλληλότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • καταστροφή ή αποεξατομίκευση των προσωπικών δεδομένων για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας ή σε περίπτωση απώλειας που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των στόχων, εάν είναι αδύνατο να εξαλειφθεί από τον χειριστή των παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το ομοσπονδιακό δίκαιο.

2,2. Η Alfa Strakhovanie επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παρουσία τουλάχιστον ενός από τους ακόλουθους όρους:

 • η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται διεθνή σύμβαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του νόμου, για την εφαρμογή και εκτέλεση της σχετικής νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε λειτουργίες Alfa Strakhovanie, εξουσίες και καθήκοντα ·
 • την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της δικαιοσύνης, την εκτέλεση της δικαστικής πράξης, την πράξη άλλου οργάνου ή υπαλλήλων που πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την εκτελεστική παραγωγή ·
 • την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είτε ο δικαιούχος είτε ο εγγυητής που αποτελεί αντικείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η σύμβαση με πρωτοβουλία του αντικειμένου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μιας συνθήκης, με την οποία η τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ο δικαιούχος ή η εγγύηση ·
 • η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής, της υγείας ή άλλων ζωτικών συμφερόντων του αντικειμένου των προσωπικών δεδομένων, εάν η λήψη της συγκατάθεσης του αντικειμένου των προσωπικών δεδομένων είναι αδύνατη
 • την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Alfa Strakhovanie ή τρίτων μερών ή για την επίτευξη σημαντικών δημόσιων σκοπών, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του αντικειμένου της δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απεριόριστης πρόσβασης στην οποία παρέχεται από το αντικείμενο προσωπικών δεδομένων ή κατόπιν αιτήσεως (στο εξής — δημόσια προσωπικά στοιχεία) ·
 • η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε δημοσίευση ή υποχρεωτική αποκάλυψη σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

2,3. Όλη η συλλογή προσωπικών δεδομένων καταγράφεται στα βασικά δεδομένα, στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία, εάν είναι απαραίτητο, διευκρινίζει, αλλάζει ή ανανεώνεται.

2,4. Η Alfa Strakhovanie δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε τρίτους και δεν διανέμει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

2,5. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Alfa Strakhovanie, σχετικά με τη φυλετική, εθνική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την κατάσταση της υγείας, την οικεία ζωή, επιτρέπεται σε περιπτώσεις όπου:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει εγγράφως στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ·
 • δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατίθενται στο κοινό.
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο περί κρατικής κοινωνικής πρόνοιας, την εργατική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις συντάξεις των κρατικών συνταξιοδοτικών παροχών για τις συντάξεις συνταξιοδότησης ·
 • η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής, της υγείας ή άλλων ζωτικών συμφερόντων του θέματος
  προσωπικών δεδομένων ή η ζωή, η υγεία ή άλλα ζωτικής σημασίας συμφέροντα άλλων προσώπων και η λήψη της συγκατάθεσης του αντικειμένου των προσωπικών δεδομένων είναι αδύνατη ·
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ιατρικό προφυλακτικό με σκοπό την κατάρτιση ιατρικής διάγνωσης, την παροχή ιατρικών και ιατρικών υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από πρόσωπο που εργάζεται επαγγελματικά σε ιατρικές δραστηριότητες και υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να κρατήσει το ιατρικό μυστικό?
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο περί υποχρεωτικών τύπων ασφάλισης, την ασφαλιστική νομοθεσία.

2,6. Δημιουργία φωτογραφιών και βίντεο είναι η Alfa Strakhovanie με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το νόμο και το κράτος δικαίου και την πρόληψη παράνομων πράξεων, εκδηλώσεων εξτρεμισμού και τρομοκρατικών ενεργειών, και την επακόλουθη μεταφορά σε αρχές επιβολής του νόμου, εάν είναι απαραίτητο . Αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο δεν είναι
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των θεμάτων των προσωπικών δεδομένων και δεν θεωρούνται ως βιομετρικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα της Alfa Strakhovanie.

2,7. Η Alfa Strakhovanie έχει το δικαίωμα να αναθέσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο πρόσωπο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ομοσπονδιακή νομοθεσία, με βάση το συμπέρασμα που έχει συνάψει με το πρόσωπο αυτό της διαδικασίας διεκπεραίωσης προσωπικών δεδομένων. Πρόσωπο που ασκεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Alfa Strakhovanie, πρέπει να σέβεται τις αρχές και τους κανόνες επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ορίζεται από FZ-152 «σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα». Σε περίπτωση που η AlfaStrakhovanie αναθέσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε άλλο πρόσωπο, η ευθύνη προς το υποκείμενο των δεδομένων για τις ενέργειες του εν λόγω προσώπου μεταφέρει την Alfa Strakhovanie. Πρόσωπο που ασκεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Alfa Strakhovanie, φέρει την ευθύνη πριν από την Alfa Strakhovanie.

2,8. Η Alfa Strakhovanie έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι το αλλοδαπό κράτος στο έδαφος του οποίου υποτίθεται ότι πραγματοποιεί τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν από την έναρξη της εν λόγω μεταφοράς. Η διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο έδαφος αλλοδαπών κρατών που παρέχουν επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιείται σε περιπτώσεις:

 • τη συγκατάθεση γραπτού θέματος της διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • η εκτέλεση της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο προσωπικών δεδομένων.

3. Rights of the data subject.

3,1. Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων λαμβάνει την απόφαση για την παροχή των προσωπικών του δεδομένων και δίνει τη συγκατάθεσή του για τη θεραπεία τους με τη θέληση και το ενδιαφέρον τους. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσωπικών δεδομένων ή του αντιπροσώπου του σε οποιοδήποτε επιτρέπει την επιβεβαίωση της παραλαβής του εντύπου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Η υποχρέωση απόδειξης της συγκατάθεσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή η απόδειξη των λόγων που καθορίζονται στο FZ-152, ανατίθεται στην Alfa Strakhovanie.

3.2. το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από την Alfa Strakhovanie πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εάν το δικαίωμα αυτό δεν περιορίζεται σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους. Το αντικείμενο των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να απαιτήσει από την Alfa Strakhovanie τελειοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, την παρεμπόδιση ή την καταστροφή τους σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα είναι ελλιπή, παρωχημένα, ανακριβή, παρανόμως αποκτήθηκαν ή δεν είναι απαραίτητα για τον δεδηλωμένο στόχο και επίσης να προβεί σε νομικές ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

3,3. Μεταποίηση της επιχείρησης Alfa Strakhovanie προσωπικά δεδομένα με σκοπό την προώθηση αγαθών, έργων και υπηρεσιών στην αγορά μέσω της υλοποίησης άμεσων επαφών με τον δυνητικό καταναλωτή μέσω επικοινωνίας που επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση των δεδομένων Θέμα. Η Alfa Strakhovanie θα σταματήσει αμέσως μετά από αίτηση του αντικειμένου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

3,4. Εάν το υποκείμενο προσωπικό στοιχείο κρίνει τι είναι η εταιρία, η εταιρεία διεξάγει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά παράβαση του νόμου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του, ένα θέμα του δικαιώματος των προσωπικών δεδομένων να ασκήσει έφεση ή την απραξία της Alfa Strakhovanie στην Εξουσιοδοτημένο όργανο για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων προσωπικού χαρακτήρα (Roskomnadzor) ή με δικαστική εντολή. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προστατεύει τα δικαιώματά του και τα νόμιμα συμφέροντά του, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων και (ή) αποζημίωσης ηθικής βλάβης σε δικαστική εντολή.

4. Security of personal data.

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα ασφαλείας επεξεργάστηκαν την Alfa Strakhovanie, υποστηριζόμενη από την εφαρμογή νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που απαιτούνται για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της ομοσπονδιακής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Alfa Strakhovanie εφαρμόζει τα ακόλουθα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα:

 • ο διορισμός των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της επεξεργασίας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • ο περιορισμός του αριθμού των εργαζομένων που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα και να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους κανονισμού εντολή για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης?
 • εξοικείωση των εργαζομένων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των εσωτερικών κανονιστικών εγγράφων της Alfa Strakhovanie για την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • λογισμικό λογιστικής και αποθήκευσης υλικών δεδομένων προσωπικά δεδομένα και τη διαδικασία για το χειρισμό, με στόχο την πρόληψη της κλοπής, πλαστογράφηση, μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή και καταστροφή?
 • Ορισμός των απειλών για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους, το σχηματισμό με βάση τα μοντέλα των απειλών?
 • την ανάπτυξη απειλών με βάση το μοντέλο στο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • να ελέγχει την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των μέσων προστασίας των πληροφοριών ·
 • προστασία με κωδικό πρόσβασης χρήστη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα των προσωπικών δεδομένων?
 • διαφοροποίηση της πρόσβασης των χρηστών σε πόρους πληροφοριών και λογισμικό και υλικό επεξεργασίας πληροφοριών ·
 • εγγραφή και καταγραφή των ενεργειών των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • η εφαρμογή ελέγχει την πρόσβαση σε θύρες επικοινωνίας, συσκευές εισόδου και πληροφορίες εξόδου, αφαιρούμενα μέσα μηχανής και εξωτερική αποθήκευση.
 • τη χρήση εργαλείων προστασίας από ιούς και μέσων αποκατάστασης του συστήματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ·
 • η χρήση της κατάλληλης κρυπτογράφησης των πληροφοριών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαβίβαση μέσω ανοικτών διαύλων επικοινωνίας ·
 • εφαρμογή τείχους προστασίας?
 • ανίχνευση εισβολής στο εταιρικό δίκτυο εταιρεία Alfa Strakhovanie, η οποία διαταράσσει ή δημιουργεί προϋποθέσεις για την παραβίαση των εγκατεστημένων απαιτήσεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων?
 • ανάλυση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων προσωπικών δεδομένων της AlfaStrakhovanie με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού (σαρωτές ασφαλείας),
 • Κεντρική διαχείριση συστημάτων η προστασία των προσωπικών δεδομένων
 • πληροφορίες αντιγράφων ασφαλείας;
 • την κατάρτιση των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τα μέσα προστασίας των πληροφοριών που εφαρμόζονται στα πληροφοριακά συστήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους κανόνες συνεργασίας μαζί τους ·
 • ο τρόπος απόδοσης του οργανισμού στην επικράτεια της εταιρείας Alfa Strakhovanie, η προστασία των χώρων και τα τεχνικά μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. The use of cookies.

5,1. Όπως πολλοί δικτυακοί τόποι, οι ιστότοποι της Alfa Strakhovanie χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies και προειδοποιητικά σήματα Web (Web beacons), που μας επιτρέπουν να διευκολύνουμε τη διαμονή σας στην ιστοσελίδα μας, να την καταστήσουμε πιο αποδοτική και πιο πολύτιμη, παρέχοντάς σας ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον για Σας και γνωρίζατε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να περιηγηθείτε μεγάλο μέρος ιστοσελίδες α.ε.β.ε. Alfa Strakhovanie, με το να μην αποδέχεται τα cookies, ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ιστοσελίδα μπορεί να χαθεί λόγω της απενεργοποίησης cookie στον υπολογιστή σας. Για άλλες ιστοσελίδες, η Alfa Strakhovanie, ειδικότερα, εκείνες για τις οποίες απαιτείται όνομα χρήστη (login) και κωδικός πρόσβασης, απαιτείται ένα cookie, τέτοιες σελίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν Αν απενεργοποιήσατε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Η Alfa Strakhovanie μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις συνδέσεις προσαρμογής ή παρόμοιες τεχνολογίες για να παρακολουθεί τις αναφορές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία κάνετε κλικ. Είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε αυτές τις πληροφορίες με τα προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να σας παρέχουμε με email πιο εστιασμένα σε σας μηνύματα ή πληροφορίες σχετικά με τις αγορές ή τις υπηρεσίες σας. Κάθε μήνυμα που στέλνεται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο περιλαμβάνει μια σύνδεση για να διαγραφείτε που επιτρέπει σε σας για να σταματήσει την παράδοση των μηνυμάτων αυτού του είδους.

5,2. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες μας χωρίζονται σε κατηγορίες. Χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες στις ιστοσελίδες μας και σε άλλες online υπηρεσίες:

 • Απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά τους. Χωρίς αυτούς είναι αδύνατο να παρέχει υπηρεσίες όπως το καλάθι αγορών και online πληρωμής.
 • Cookies απόδοσης. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των τοποθεσιών Web, για παράδειγμα σχετικά με τις περισσότερες σελίδες που επισκεφθήκατε. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των ιστότοπών μας και την απλοποίηση της πλοήγησης. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης από τις θυγατρικές μας, προκειμένου να προσδιοριστεί διασταυρώνονται αν είστε στην ιστοσελίδα μας με τις θυγατρικές ιστοσελίδα πάρει οποιοδήποτε πλεονέκτημα σας υπηρεσίες μας και αν έχετε αγοράσει τα προϊόντα μας ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών που Αγόρασε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών έχουν σχεδιαστεί για στατιστικούς σκοπούς και παραμένουν ανώνυμες.
 • Λειτουργικά μπισκότα. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στις ιστοσελίδες μας να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, το cookie αρχείου ίσως να θυμάται τη θέση σας που θα μας επιτρέψει να εμφανίζουμε την ιστοσελίδα μας στη γλώσσα της χώρας σας. Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις ρυθμίσεις, όπως το μέγεθος και τη γραμματοσειρά του κειμένου, καθώς και άλλες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις τοποθεσίας. Αυτά τα αρχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παρακολουθήσει των χαρακτηρισμένων προϊόντων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εν λόγω cookies δεν επιτρέπουν την αναγνώρισή σας. Δεν έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθείτε την εργασία σας σε ιστοσελίδες που δεν έχουν σχέση με την Alfa Strakhovanie.

5,3. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε cookies κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ή μέσω e-mail σε μορφή HTML, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας για να σας προειδοποιήσει πριν από την αποδοχή cookies ή να μπλοκάρει το cookie, όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας σας προειδοποιεί για την παρουσία ενός cookie. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από όλα τα cookies απενεργοποιώντας τα στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 6.1. Λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις της Alfa Strakhovanie που σχετίζονται με τη θεραπεία τα προσωπικά της δεδομένα ορίζουν το νόμο των προσωπικών δεδομένων.

6,2. Οι υπάλληλοι της πολυεθνικής αγοράς Alfa Strakhovanie, είναι ένοχοι παραβίασης των κανόνων που διέπουν την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, φέρουν υλική, πειθαρχική, διοικητική, αστική και ποινική ευθύνη με τη σειρά που θεσπίζει η νομοθεσία και οι εσωτερικοί κανονιστικά έγγραφα της Alfa Strakhovanie